polski słowacki
strona główna

powitanie

 

Szanowni Państwo,
 
 
         Witam serdecznie na stronie serwisu poświęconego kwestiom rozwoju regionalnego związanym z funkcjonowaniem Euroregionu Karpackiego. Uruchomienie strony jest jednym z efektów projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Projekt pod nazwą „Analiza - integracja - sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego” realizowany był w transgranicznym partnerstwie przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego (Polska), Agencją Rozwoju Regionalnego w Świdniku (Słowacja) i Agencją Rozwoju Regionalnego w Humennem (Słowacja).
          Strona niniejsza jest jednym z przejawów nowej polityki informacyjnej i promocyjnej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, polegającej z jednej strony na tematycznym i specjalisty -
cznym podejściu do różnych aspektów funkcjonowania Euroregionu – w tym wypadku jest to rozwój regionalny. Z drugiej strony chcemy podporządkować nasze działania realizacji strategicznego celu Stowarzyszenia, jakim jest uruchomienie w perspektywie finansowej 2014 – 2020 specjalnego programu operacyjnego na rzecz rozwoju Karpat. Inicjatywa ta pod nazwą „Karpacki Horyzont 2020” wymaga przede wszystkim prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej, której wynikiem będzie mobilizacja zasobów instytucjonalnych, ludzkich oraz politycznych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.
          Kolejną cechą naszej polityki jest  otwartość – zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych do współpracy. Nasza organizacja współdziała z wieloma ekspertami  z różnych dziedzin. W tym przypadku zachęcam wszystkie osoby związane z rozwojem regionalnym – dołączcie do nas! Ta strona jest dla tych wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w dyskusji na temat rozwoju społeczno – gospodarczego Karpat Wschodnich, oraz tych, którzy chcą wnieść swój wkład w konstruowanie przyszłych prorozwojowych rozwiązań.
 
 

 
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
 
Dawid Lasek 
 
   
  

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego