polski słowacki
strona główna

rra świdnik

PARTNER PROJEKTU NR 2

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W ŚWIDNIKU               

           Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku powstała w dniu 18.11.1996 roku. Od 2000 roku jest członkiem zintegrowanej sieci ARR. Głównym zadaniem Agencji jest podejmowanie działań społeczno – gospodarczych wspomagających oraz promujących rozwój regionu Horný Šariš. Jako cel strategiczny ARR przyjęto pomoc samorządom, administracji państwowej, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz organizacjom niedochodowym w zakresie  zwalczania bezrobocia i podwyższenia potencjału ekonomicznego w regionie. Ponadto agencja zapewnia promocję regionu w kraju i zagranicą w zakresie gospodarki i turystyki.

Podstawowe działania agencji:

 • zapewnianie dostępu do informacji dotyczących Programów Operacyjnych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia SR na lata 2007 - 2013 i dla Programów Operacyjnych Współpracy Transgranicznej SR na lata 2007 – 2013;
 • świadczenie usług informacyjno-doradczych w zakresie rozwoju regionalnego;
 •  uczestnictwo w tworzeniu dokumentów strategicznych i programowych;
 •  przygotowywanie i realizacja projektów dotyczących wsparcia rozwoju regionalnego;
 • opracowywanie projektów i planów przedsiębiorczych;
 • współpraca z partnerami społeczno-ekonomicznymi w zakresie rozwoju regionalnego;
 •  tworzenie partnerstw i rozwijanie współpracy transgranicznej z partnerami zagranicznymi (Polska, Ukraina);
 • organizacja wydarzeń promocyjnych, szkoleń i  naukowych seminariów dotyczących kwestii rozwoju przygranicznych regionów;
 • promocja regionu Horný Šariš na Słowacji i za granicą poprzez organizację m.in. targów i wystaw;
 • bieżąca aktualizacja wspólnego portalu informacyjnego Zintegrowanej Sieci Agencji Rozwoju Regionalnego i organizacji partnerskich.  

 

DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSGRANICZNYCH:

 • W roku 1998 ARR była jednym z czterech sekretariatów lokalnych programu PHARE CREDO dla współpracy słowacko-ukraińskiej;
 • Promocja regionu Horný Šariš (Schemat grantów CR), realizacja 2002 r.;
 •  Promocja ruchu turystycznego w regionie Horný Šariš“ (PHARE CBC SR-PL, Fundusz małych projektów), realizacja 2003 r.;
 • Stworzenie kompleksowego produktu marketingowego w zakresie ruchu turystycznego  (PHARE CBC SR-PL, Fundusz małych projektów), realizacja 2003 – 2004 r.;
 • Carpathian Tour Network – Romania „ITCO“ Foundation, C. Moldovenesc, Romania, realizacja 2004 r.;
 • Infopunkt dla Programu INTERREG IIIA PL-SR (Program Inicjatywy Wspólnotowej  INTERREG IIIA PL-SR 2004 - 2006 dla terenu Preszowskiego kraju samorządowego
  w latach 2005 – 2007), 2005 – 2008 r.;
 • Turystyka bez granic – wzmocnienie transgranicznej współpracy w zakresie Ruchu Turystycznego na zasadzie zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego (Program współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013), 2009 - 2011 r.;
 • Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego
  i Kraju Preszowskiego
  (Program współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013), 2009 – 2010 r.

 

 

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego