polski słowacki
strona główna

wprowadzenie

Projekt „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego
i Kraju Preszowskiego” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013 jest odpowiedzią na niską jakość strategicznej współpracy
w zakresie rozwoju regionalnego pomiędzy podmiotami z obszaru Województwa Podkarpackiego (Polska) i Kraju Preszowskiego.
 
Jest próbą inwentaryzacji i podstawą do mobilizacji zasobów instytucjonalnych obu regionów w zakresie rozwoju regionalnego. Wynika również z braku systemowych rozwiązań programowych
i instytucjonalnych w tym zakresie. Układy instytucjonalne związane z procesami pro-rozwojowymi po jednej i po drugiej stronie granicy różnią się od siebie, a wykorzystanie potencjałów obu regionów nie jest oparte o wspólne podejście.
 
Celem projektu jest zatem zmiana tego stanu rzeczy poprzez utworzenie Sieci Współpracy Instytucji Rozwoju Regionalnego w ramach polskiej i słowackiej części Euroregionu Karpackiego. 

 

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego