polski słowacki
strona główna

opis

 
"Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego
i Kraju Preszowskiego"
to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013.

Okres realizacji : od 1 sierpnia 2009 roku do 31 stycznia 2011 roku

Wartość całkowita projektu: 301 490,00 EUR

Wartość dofinansowana z EFRR: 256 266,50 EUR


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Stworzenie  wspólnego wymiaru rozwoju regionalnego Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego poprzez stworzenie sieci współpracy instytucji rozwoju regionalnego w ramach polskiej i słowackiej części Euroregionu Karpackiego.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Analiza poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego Kraju Preszowskiego i Województwa Podkarpackiego. Określenie wspólnych pól rozwojowych, analiza i integracja potencjałów instytucjonalnych w zakresie rozwoju Regionalnego;

2. Identyfikacja transgranicznych procesów rozwojowych wpływających na aktywizację, systematyzację
i poprawę jakości współpracy transgranicznej na pograniczu PL-SK oddziałującej na rozwój obszaru wsparcia;

3. Integracja i mobilizacja zasobów instytucjonalnych oraz rezerw kadrowych związanych ze zidentyfikowanymi procesami rozwojowymi;

4. Tworzenie sieci współpracy w zakresie rozwoju regionalnego.
 
 
ETAPY PROJEKTU:
 
Działania w ramach projektu podzielone zostały na 3 sześciomiesięczne etapy:
  • ANALIZA
  • INTEGRACJA
  • SIECIOWANIE

Podział ten wynika z odrębnego charakteru każdego z etapów, a jednocześnie ułatwia zarządzanie projektem i osiąganie jego celów.

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego