polski słowacki
strona główna

analizy, raporty

W ramach projektu „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego” powstały dwie publikację.
1)   „Analiza – Integracja – Sieciowanie Wyzwania dla euroregionu Karpackiego w zakresie rozwoju regionalnego”  - Zawiera wyniki badań - audytów przeprowadzonych w czasie realizacji projektu, jest wieloaspektową analizą stanu rozwoju regionalnego województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego. Materiał zawiera ponadto informacje na temat stanu faktycznego dotyczącego współpracy obu regionów w zakresie: planowania, programowania, realizacji i monitorowania działań w dziedzinie rozwoju regionalnego.
2)    „Mapa rozwoju regionalnego w Euroregionie Karpackim” – W niniejszej publikacji znajdują się informację dotyczące projektu w ramach którego powstała opisywana publikacja, oraz podstawowe informacje dotyczące ogólnej wiedzy z zakresu rozwoju regionalnego. Publikacja przybliża nie tylko obraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – partnera wiodącego projektu ale również pozostałych partnerów tj. Agencji Rozwoju Regionalnego ze Svidnika, Humennego i Rzeszowa.
W publikacji znajduję się też skrótowy opis Strategicznej Koncepcji „Karpacki Horyzont 2020” będącej flagową inicjatywą Euroregionu Karpackiego w zakresie rozwoju regionalnego, której istotą jest przygotowanie i uruchomienie w przyszłej perspektywie finansowej UE specjalnego programu operacyjnego wspierającego rozwój regionalny oraz współpracę terytorialną na obszarze Euroregionu Karpackiego,
Z niniejszej publikacji wypływają rekomendację i scenariusze na temat przyszłych rozwiązań związanych z koordynacją współpracy miedzy instytucjami rozwoju regionalnego.
 
Zachęcamy do lektury


"Mapa rozwoju regionalnego w Euroregionie Karpackim"

 

"Analiza - Integracja - Sieciowanie"

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego