polski słowacki
strona główna

aktualności

Informujemy, iż w  dniach 05-06 września 2011 roku w Hotelu  Wellness & SPA Nowy Dwór w Świlczy koło Rzeszowa, w ramach projektu „Systemowy projekt sieciowy Euroregionu Karpackiego” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 odbędzie się międzynarodowa konferencja pn. „Trzeci sektor w Euroregionie Karpackim - wyzwania na przyszłość”

Głównym tematem konferencji będzie przedstawienie potencjału regionów karpackich w zakresie współpracy samorządów i organizacji pozarządowych w Euroregionie Karpackim oraz przedstawienie założeń systemu współpracy dla podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, którego powstanie jest jednym z filarów strategicznej koncepcji „Karpacki Horyzont 2020”.

Podczas spotkania, którego gośćmi będą przedstawiciele wiodących organizacji pozarządowych z Unii Europejskiej, między innymi Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych z siedzibą w Gronau zaprezentowane zostaną główne problemy dotyczące federalizacji organizacji pozarządowych oraz sieciowania inicjatyw prorozwojowych na poziome europejskim i regionalnym. Przewidziana jest również debata z udziałem polityków, samorządowców i przedstawicieli środowisk pozarządowych dotycząca głównych kierunków rozwoju Euroregionu Karpackiego.

Dodatkowych informacji udziela osoba kontaktowa w Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska, Pani Monika Nizicka  tel.: +48 17 852 08 94, e-mail: mnizicka@karpacki.pl . 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Relacja z konferencji prasowej

 

  

      
          Informujemy, iż w dniach  1-2 czerwca  2011 roku w Hotelu Wellness & SPA Nowy Dwór Rzeszów-Świlcza 146 E koło Rzeszowa odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pod nazwą: „Karpacki Horyzont 2020 – wyzwania dla Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego”.
Jest to konferencją inaugurująca realizację projektu „Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnyckh polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko - Słowackiego” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013
       Celem konferencji jest przedstawienie potencjału instytucjonalnego związanego z rozwojem regionalnym po polskiej i słowackiej stronie Euroregionu Karpackiego. Ponadto podczas spotkania przedstawione zostaną założenia i stan zaawansowania strategicznej koncepcji „Karpacki Horyzont 2020” na tle założeń projektu oraz planowanej roli Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego jako organizacji stymulującej i koordynującej współpracę w zakresie rozwoju regionalnego. Podczas konferencji przedstawione zostaną również przykłady dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania instytucji lub sieci rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. 

 

 

 
 

 

  

 
Informujemy, iż w dniach 27 – 28 stycznia 2011 roku w Hotelu Eurohotel Laborec  w Medzilaborcach przy ul. Andy Warhola 195/28 na Słowacji odbędzie się Międzynarodowa Konferencja podsumowująca projekt „Analiza, integracja, sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego”. 

 

 

 

 

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego