polski słowacki
strona główna

ludzie ais

PERSONEL PROJEKTU "ANALIZA - INTEGRACJA - SIECIOWANIE POTENCJAŁÓW REGIONALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  I KRAJU PRESZOWSKIEGO"
 
PARTNER WIODĄCY - STOWARZYSZENIE EUROREGION  KARPACKI POLSKA
 
Dawid LASEK - Koordynator projektu AIS, Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
Agnieszka FRYC - Asystent koordynatora ds. informacji i promocji
Monika NIZICKA -Asystent koordynatora ds. organizacyjnych
Jolanta WOŹNIAK -  Asystent finansowy
 
 
PARTNER PROJEKTU NR 1 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W HUMENNEM
 
Peter PICHONSKY -Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Humennem,  Asystent głównego koordynatora
Jana TARBAIOVA - Asystent finansowy
 
 
PARTNER PROJEKTU NR 2 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W SVIDNIKU
 
Miron MIKITA - Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Svidniku,  Asystent głównego koordynatora
Gabriela BILANINOVA - Asystent finansowy
 
 
PARTNER PROJEKTU NR 3 RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
 
Agata ZIEMIAKOWICZ - Koordynator
Marcin SOŁTYS - Asystent 
Ewa ŁUCZYK- Asystent księgowej
Anna BYSIEWICZ- Księgowa

 

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego