polski słowacki
strona główna

partnerzy

 PROJEKTU :

1. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Wnioskodawca
2. Agencja Rozwoju Regionalnego  w Humennem - Partner Zagraniczny (słowacki)
3. Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku - Partner Zagraniczny (słowacki)
4. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego - Partner Krajowy

 

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego