polski słowacki
strona główna

sieć

W dniu  28 stycznia 2011 roku w Hotelu Eurohotel Laborec  w miejscowości Medzilaborce (Republika Słowacka) zostało podpisane wielostronne porozumienie w sprawie utworzenia sieci Rozwoju regionalnego Euroregionu Karpackiego. Celem porozumienia jest współdziałanie w ramach Sieci instytucji i organizacji w zakresie wsparcia rozwoju regionalnego na obszarze.Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki oraz wsparcia procesów współpracy terytorialnej w wymiarze transgraniczny, ponadnarodowym i międzyregionalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy Środkowo Wschodniej.

W skład sieci wchodzą następujące instytucje i organizację.

 

Po stronie polskiej:

1)      Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

2)      Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

3)      Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

4)      Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. księdza Bolesława Markiewicza w Jarosławiu

5)      Małopolski Instytut Gospodarczy z siedzibą w Rzeszowie

6)      Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna z Rzeszowa

7)      Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

8)      Przeworskie Stowarzyszanie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych

9)      Stowarzyszenie Karpacka Sieć Współpracy

 

Po stronie słowackiej

10)  Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ

11)  Stowarzyszenie Północny Wschód Bardejów 

12)  Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku

13)  Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem

 

Po stronie ukraińskiej:

14)  Zrzeszenie Samorządów „Euroregion Karpaty Ukraina „

 

Celami szczegółowymi sieci będą:                        

1.      

1)      Współpraca przy realizacji koncepcji „Karpacki Horyzont 2020” szczególnie w zakresie prac Zespołu Koordynacyjnego oraz na etapie przygotowania założeń do Programu Operacyjnego dla Karpat Wschodnich w perspektywie finansowej 2014-2020.

2)      Współpraca przy tworzeniu i profesjonalizacji międzynarodowej, instytucjonalnej struktury organizacyjnej dla wsparcia rozwoju regionalnego i współpracy terytorialnej na obszarze Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki.

3)      Współpraca w zakresie doskonalenia metod i narzędzi zarządzania informacją dotyczącą rozwoju regionalnego na poziomie regionalnym, międzyregionalnym i międzynarodowym w tym prowadzenie wspólnej promocji oraz realizacja strategii informacyjnej związanej z realizowaną działalnością

4)      Współpraca w zakresie wsparcia środowiska okołobiznesowego na obszarze Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki oraz w zakresie identyfikacji i wsparcia prorozwojowych procesów gospodarczych w wymiarze transgranicznym, ponadnarodowym i międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy Środkowo Wschodniej.

5)      Współpraca w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację programów i projektów związanych z prowadzoną działalnością.

 

Koordynację Sieci Rozwoju Regionalnego Euroregionu Karpackiego oraz organizację pracy Sekcji Rozwoju Regionalnego wchodzącej w skład Zespołu Koordynacyjnego odpowiedzialnego za realizacje koncepcji „Karpacki Horyzont 2020” powierza się Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska i Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Słowacja Północ

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego